Välkommen till vår förening – här händer det massor!

Skurups Handel är en förening med omkring 50 medlemsföretag i Skurups kommun. Vi vill visa upp Skurup som en levande och utvecklande handelsort, samt förena de lokala företagen för en fin gemenskap och samarbete. 

Målet för medlemmarna i Skurups Handel är att vi ska bygga handeln ännu starkare och få fler att handla lokalt i Skurup. Det gör vi genom att marknadsföra företagen i lokala samt sociala medier och på den gemensamma hemsidan. 

 Som medlem i Skurups Handel får du tillgång till våra härliga handelsaktiviteter, kickoffs, larmlista och en grafisk profil att samlas under. 

Vad händer 2019 i Skurups Handel?

26/1 Långlördag till 15.00 

2/3  Långlördag till 15.00 

30/3 Långlördag till 15.00 

27/4 Den Lokala Handelns Dag Långlördag till 15.00 

25/5 Skurups Stora motordag Långlördag till 15.00 

Juni-juli Ingen långlördag 

24/8 Långlördag till 15.00 

28/9 Långlördag till 15.00 

24/10 Spökparaden i Skurup Butikerna öppet till 18.00 dvs som vanligt 

26/10 Långlördag till 15.00 

1/12 Skyltsöndag i Skurup. Skurup och butikerna har öppet 14-18 

21/12 Julhandelslördag i Skurup. Långlördag till 15.00 

Styrelsen


Ordförande

Jan-Axel Åkerblom, Porla Kusin
porla.kusin@telia.com
0411-42120

Vice ordförande
Nils Olofsson, ByggUpp Skivarp
nisse@byggupp.nu
070-663 22 20

Kassör
Helena Kolhäger, Gardeco
helena@gardeco.nu.
0411-454 90
070-652 61 95

Sekreterare
Björn Persson, Direkten Nöje Kupén
noje.kupen@direkten.se

Vice sekreterare
Maggie Jeppsson, Flora Blommor
maggiejeppsson@outlook.com


Ledamot

Johan Jönsson, Rest Karl Johan

Suppleanter
Martin Hansson , Elglimten
martin@elglimten.se

Simon, Kruus Bilvård
simon.kruus@hotmail.com

Valberedningen

Pernilla Taraboon, Tattoo Dreams Sweden
tattoodreamssweden@gmail.com

BLI MEDLEM I FÖRETAGARFÖRENINGEN SKURUPS HANDEL

Välkommen till vår förening - här händer det massor!

Skurups Handel är en förening med omkring 50 medlemsföretag i Skurups kommun. Vi vill visa upp Skurup som en levande och utvecklande handelsort, samt förena de lokala företagen för en fin gemenskap och samarbete. 

Målet för medlemmarna i Skurups Handel är att vi ska bygga handeln ännu starkare och få fler att handla lokalt i Skurup. Det gör vi genom att marknadsföra företagen i lokala samt sociala medier och på den gemensamma hemsidan. 

 Som medlem i Skurups Handel får du tillgång till våra härliga handelsaktiviteter, kickoffs, larmlista och en grafisk profil att samlas under. 

Vad händer 2020 i Skurups Handel?

Mer info kommer 

Styrelsen

 

Ordförande
Kamilla Svensson, Apoteket
skurupshandel@gmail.com

Vice ordförande
Maggie Jeppsson, Flora Blommor

Kassör
Christina Andersson, Careko


Ledamot

Johan Jönsson, Rest Karl Johan

Suppleanter
Dan Olsson

Valberedningen